نوین توریسم

گردشگری خلاق از سیر تا پیاز؛ انقلاب نوین گردشگری

گردشگری خلاق

در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان منجی روزمرگی و خستگی انسان ها تعریف می شود و روندها و گزارشات موجود حاکی از آن است که صنعت گردشگری روز به روز بزرگتر می شود در واقع این صنعت از گردشگری انبوه به سمت گردشگری خلاق حرکت می کند تا بتواند به بهترین وجه ممکن هم به مفاهیم توسعه پایدار توجه کند و هم به کسالت و روز مرگی مردم این عصر کمک کند. در واقع ما امروزه در شرایطی هستیم که که گردشگری خلاق بیش از هر وقت دیگری می تواند در خلق تجربه سفر مناسب و کسب بیشینه مطلوبیت به صنعت گردشگری کمک کند به همین خاطر با قاطعیت می توان گفت یکی از ارکان مهم صنعت گردشگری در آینده گردشگری خلاق است.

گردشگری خلاق چیست؟

گردشگری خلاق به اقدامات خلاقانه‌ای گفته می‌شود که در مکان‌های گردشگری به منظور جذب هرچه بیشتر گردشگران انجام می‌شوند. به‌طور کلی ایجاد شرایط جدید در حوزه‌های مختلف را می‌توان گردشگری خلاق نامگذاری کرد.

ریچارد‌و‌ ویلسون ‌بیان‌ می کنند‌ که‌ گردشگری‌ خلاق،‌ گردشگران‌ را‌ عمیقاً در‌ چشم انداز‌ فرهنگی ‌مقصد ‌درگیر ‌می سازد؛ به گونه ای که ‌آنان ‌در ‌فعالیت های ‌گوناگون آن ‌مقصد؛از قبیل ‌صنایع‌ دستی،‌آشپزی‌، هنر و ‌سایر‌فعالیت های‌ خلاقانه‌ مشارکت‌ می کنند؛ بدین ترتیب‌فرصت های‌ جدیدی‌ برای یادگیری ‌مهارت های ‌جدید ‌و‌ برقراری ‌پیوند ‌نزدیک ‌میان ‌گردشگران ‌و‌ مردم ‌محلی ‌و‌ میراث‌ فرهنگی‌ آن ها ‌پدید‌ می آید.

در واقع گردشگری خلاق شکل پایداری از گردشگری است که فرصت توسعه ظرفیت های خلاقانه را از طریق مشارکت فعال گردشگر و تجارب یادگیری خاص یک مقصد گردشگری را فراهم می سازد.

بر اساس همین تعارف و مبتنی بر مفاهیم اقتصاد تجربه در این نوع گردشگری، گردشگر مشتری یا مصرف کننده نامیده نمی شود بلکه از آن تحت عنوان مهمان و شهروند نام برده می شود.

گردشگری خلاق می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر بگیرد. از آموزش صنایع‌ دستی محلی، کاشی کاری، کوزه‌گری، ساخت خانه زیست‌بوم سازگار، نقاشی، پخت وپز،موسیقی و عبور از مسیرهای باستانی و برگزاری فستیوال‌های مختلف تا تورهای آشنایی با تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته و…

پایداری، تمایز و شرکت فعالانه هسته مفهوم گردشگری خلاق را تشکیل می‌دهند. پایداری اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی همچون دستاوردهای اقتصادی و مالی مورد توجه قرار می‌گیرد و پروژه‌های خلاقانه هر ناحیه مخصوص همان ناحیه هستند، بنابراین نمی‌توانند در هیچ جای دیگر به همان ترتیب بازتولید شوند.

گردشگری خلاق و نسل هزاره سوم

گردشگری خلاق؛ نسل سوم گردشگری

ما در نسل سوم گردشگری با گردشگرانی مواجه خواهیم بود که از مرز دیدار صرف آثار تاریخی و طبیعی فراتر رفته‌اند و با حضور در بطن جامعه‌ مقصد، به درک عمیق‌تری از آن نائل خواهند شد. در گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری چنین مطرح شده که در پژوهش‌های آینده گردشگری باید متوجه باشیم گردشگران فرهیخته‌ تر خواهند شد و به میزان بیشتری جویای آگاهی‌های جدید و سرمایه‌های فرهنگی خواهند بود.

آنها همچنین جویای معنای بیشتری از زندگی خویش بوده در تجارب شخصی خواهان اصالت بیشتری خواهند بود. مسلم ‌است هرچه ‌گردشگر ‌خلاق ‌تعامل بیشتری با ‌محیط ‌و‌ مقصد ‌خلاق‌ داشته باشد،‌ گردشگری‌ خلاق‌ در‌ عالی ترین‌ شکل‌ خود‌ محقق‌ می شود‌.

چرا که در گردشگری خلاق به سمت بیشینه کردن تجربه حرکت می کند و این چیزی است که در اقتصاد تجربه کسب وکارها را به سمت خلق مزیت رقابتی پایدار سوق دهد.

گردشگری مبتنی بر خلاقیت، منعطف‌تر از گردشگری فرهنگی است.در گردشگری خلاق به دارایی های فیزیکی نیازی نیست، به این معنی که مواد خام گردشگری خلاق باید توسط گردشگران ساخته شوند. خرید صنایع دستی که گردشگر خود در تولید آن دخیل بوده و خوردن غذایی که گردشگر پخته، نسبت به نسل اول و دوم گردشگری، که گردشگر مصرف کننده صرف بود، با ارزش تر خواهد بود. چرا که خلاقیت به طور بالقوه، به آسانی می‌تواند به خاطر کم‌یابی اش ارزش آفرینی کند. خلاقیت در بین مردم کم است، در حالی به لطف گسترش مفهوم “فرهنگ”، محصولات فرهنگی سنتی در همه جا حاضر هستند. از آن جایی که خلاقیت یک فرآیند است، منابع خلاقیت پایدارتر از محصولات فرهنگی ملموس هستند.

در حالی که منابع فرهنگی فیزیکی، مثل موزه ها، امکان تخریب و نابودی دارند، اما منابع خلاق قابل تجدید هستند. اجرای هنری و آثار هنری می تواند امروز تقریبا در هر نقطه، بدون نیاز به زیرساخت های بسیار ساخته شوند.

خلاقیت شامل ارزش آفرینی نیز می‌باشد.  صاحبان و مدیران اقامتگاه های بومگردی می توانند اشیا و چیزهایی که برای ما هیچ اهمیتی نداشته اند و یا کمتر به آن توجه شده است را با ارزش ترکنند.

غذا عنصر خلاق در گردشگری

شبکه شهر های خلاق

یکی از پروژه های یونسکو که به منظور همکاری و ماموریت مشترک برای توسعه تنوع فرهنگی و پایداری شهری برنامه شبکه شهرهای خلاق است، که به این وسیله به سمت توسعه اقتصادی، توسعه پایدار و توسعه ارزش های فرهنگی و جهانی شدن شهر ها کمک کند و از شهر ها تحت عنوان شهر خلاق نام ببرد.

شبکه شهرهای خلاق در سال ۲۰۰۴ توسط یونسکو پایه گذاری شد و هم اکنون ۱۱۶ شهر عضو آن هستند و خلاقیت مردم را در کنار صنایع دستی، طراحی و معماری، رسانه، موسیقی و غذا به عنوان شاخصه های شهر خلاق اعلام کرد. مدیر کل یونسکو در بیانیه ای در رابطه با لیست امسال گفت: شبکه شهرهای خلاق یونسکو یک پتانسیل عظیم است تا نشان دهد فرهنگ تاثیر زیادی روی پیشرفت شهر ها دارد.

شهر خلاق جایی است که احترام هنر، به دلیل اهمیت زیبایی شناختی آن و توانایی اش برای پرورش قوه ادراک و ارتباطات است؛ جایی که تنوع فرهنگی غنیمت شمرده شده و بیان خلاقیت به هر شکلی مورد تشویق قرار می گیرد، افراد می توانند در زندگی روزمره خود از فعالیت های خلاق بهره ببرندایجاد «شبکه شهرهای خلاق» یکی از پروژه های یونسکو به منظور همکاری و ماموریت مشترک برای توسعه تنوع فرهنگی و پایداری شهری است.

هدف این شبکه توسعه همکاری های بین المللی بین شهرها و تشویق آنها به توسعه همکاری های مشترک در خط عنوان می شود. از این طریق هم به توسعه اقتصادی، توسعه پایدار و فرهنگ و توسعه اولویت جهانی یونسکو برای مفاهیم شهرها کمک می شود و هم مانایی و پایداری فرهنگ شهرها و ترویج سبک زندگی آنها را به دنبال دارد..

تا به این لحظه سه شهر استراتژیک رشت،اصفهان و مریوان به عنوان شهر های خلاق. به دلایل سلیقه و تنوع در غذا و صنایع دستی  از طرف یونسکو انتخاب شده است.

شبکه شهرهای خلاق

مزایای حضور در گردشگری خلاق و شبکه شهرهای خلاق

شاید اصلی‌ترین مزیت حضور در این شبکه را بتوان در افزایش آگاهی جهانی از ویژگی‌های منحصر به فرد هر یک از این شهرها دانست. این آگاهی اگر در مسیر درست هدایت شود، در نهایت می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری بر ویژگی منحصر به فرد این شهرها، استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی، رونق گردشگری و افزایش شمار گردشگران بین‌المللی و در نهایت رونق اقتصادی و فرهنگی این شهرها بیانجامد.

تاثیر روندها در گردشگری خلاق

روندهای مختلف بر هم افزایی بین صنایع و گردشگری خلاق تاثیر می گذارند و پیامدهایی را در حوزه سیاست گذاری در پی خواهند داشت. از جمله این پیامدها می توان به نقش رو به رشد واسطه های خلاق، ظهور اقتصاد مشارکتی و گردشگری رابطه ای و توسعه فضاهای گردشگری جدید اشاره کرد. تثبیت جریان های جهانی دانش در مکان های مختلف به نقش افراد یا سازمان هایی بستگی دارد که به عنوان واسطه بین شبکه ها یا گروه های مختلف مصرف کنندگان و تولید کنندگان عمل می کنند. شبکه ها مهمترین مجاری انتقال دانش،ایده های جدید و نوآوری در صنایع خلاق هستند (پاتز و همکاران ۲۰۰۸). به عنوان مثال، نفوذ رو به رشد وبلاگ های مرتبط با سفر نشان دهنده این واقعیت است که شرکت های مسافرتی و مقاصد به منظور ترویج و جایگاه یابی محصولات خود به طور فعال از وبلاگ نویسان بهره می برند؛ بنابراین می توان گفت که این واسطه های خلاق نقش مهمی در هدایت مصرف کنندگان به سوی مکان ها و تجارب خاص دارند. اثر تکاثری وبلاگ ها به احتمال زیاد بسیار بیشتر از پیشنهادات شفاهی است.

اقتصاد مشارکتی که توسط دنیای اینترنت تقویت می شود پیامد های فراوانی بر بعد گردشگری خلاق و رابطه بین صنایع خلاق و سفر خواهد داشت. در این خصوص،محتوای ایجاد شده توسط کاربران از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد .کاربرد وب نسل سوم یا اینترنت تلفن همراه در حوزه گردشگری به مراتب بیشتر است. به گونه ای که افراد برای رزرو از تبلت یا تلفن های هوشمند استفاده می کنند.تحولات اقتصادی مانند فناوری، دستاورد هایی بیش از دانش فنی به ارمغان آورده و این تحولات نیازمند زیر ساخت ها، مدل های کسب و کار و هنجارهای فرهنگی جدید هستند.

مزایای گردشگری خلاق

ویژگی ها و مزایای گردشگری خلاق

گردشگری خلاق به عنوان نسل جدید گردشگری در بخش ها و قسمت های مختلف گردشگری و سایر صنایع و حوزه های دیگر را دست خوش تغییرات می کند از طرف دیگر مزایای مختلفی دارد که برای آژانس ها، اقامتگاه های گردشگری می تواند مفید واقع شود .

از مهم ترین دلایلی که کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند پیاده سازی گردشگری خلاق می تواند به وجود اورد و صنعت گردشگری را از ان منتفع کند به شرح ذیل است:

 • افزایش رضایت گردشگران و خلق تجربه ی متفاوت
 • شکلی نوین از آموزش همراه با تفریح و سرگرمی
 • افزودن بر ارزش مادی دارایی های فرهنگی وخلاقانه
 • افزودن نشاط و زیبایی به مقاصد گردشگری وکمک به بقا و پایداری منطقه
 • ابزاری برای تقویت هویت و تشخص منطقه
 • توسعه فراورده و تجارب گردشگری و کمک به احیای فراورده ها

سخن نهایی در باب گردشگری خلاق

سخن نهایی در باب گردشگری خلاق

مرتبط ساختن صنایع خلاق با گردشگری می‌تواند تقاضا را افزایش داده، ابتکار در گردشگری را برانگیزد و محصولات گردشگری را دوئباره احیا کند توسعه اشکال جدید گردشگری خلاق بخش‌های خلاق مختلف را درگیر کرده و تکنولوژی‌های جدید را به کار می‌گیرد. در حال حاضر در کشورهایی که گردشگری در آنها پویاست، منابع و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی به حد اشباح رسیده و برنامه ریزان این صنعت به دنبال ایجاد جاذبه‌های نوین گردشگری هستند تا بتواند پاسخگوی تقاضای زیاد این بازار در حال گسترش باشد.

در چنین شرایطی صنعت گردشگری به عرصه‌ای پویا برای خلاقیت و ابتکار متخصصانی تبدیل شده که به صورت‌های مختلف مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط هستند. این متخصصان با داشتن فضایی مناسب در حوزه گردشگری توانسته‌اند به ابتکارات و نوآوری‌هایی دست یابند، که نه تنها برای این صنعت، بلکه برای تحول و پیشرفت جامعه جهانی مفید بوده است.

نو آوری‌ها و ابتکارات همنچنین سبب بالا رفتن رقابت میان مقاصد مختلف گردشگری برای افزایش گردشگرانشان شده است. افزایش رقابت میان مقاصد گردشگری سبب بالا رفتن کیفیت خدمات وکالای گردشگری شده و به افزایش منافع اقتصادی مردم بومی می‌انجامد. در این خصوص بسیاری از کشورهای پیشرو اقدام به ایجاد سازمان یا بخشی با عنوان گردسگری مبتکرانه کرده‌اند تا از طریق آن بتوانند به حمایت از ایده‌های جدید و کسب و کارهای خلاقانه کوچک بپردازند. ماموریت اصلی این سازمان‌ها و بخش‌ها، رسیدن به اهدافی چون افزایش مدت زمان اقامت گردشگران، توسعه بازارهای جدید گردشگری، بهبود کیفیت تجربیات گردشگران و جذب گردشگران مسوولیت پذیرتر عنوان شده است.

novintourism

نوین توریسم دانشگاه آنلاین گردشگری کشور

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0